Bli vår partner

Är ni aktiva inom de områden där vi verkar kan ni vara med och ställa ut och sponsra våra olika evenemang. Ni kommer att ses i våra digitala kanaler och på våra evenemang och få möjlighet att sprida er kunskap inom ert område. På våra olika sidor kan ni se vilka aktiviteter vi har på gång och ni kan även kontakta oss för mer information kring villkor och möjligheter.

Våra olika kunskapssidor och evenemang hittar du på Arbetslivsdagarna.seOfficeInsights.sefrisktarbetsliv.se och Iotonsite.se.

Du når oss på info@evensify.com eller 08 559 256 78.