Medlemskap

Bli medlem och delta förmånligt i våra aktiviteter!

Evensify AB är ett kunskaps- och utbildningsföretag som möjliggör kunskapsutbyte genom möten. Vi anordnar kontinuerligt olika former av evenemang såsom konferenser, frukost- och lunchföreläsningar och workshops som inkluderar olika teman och som utannonseras på Arbetslivsdagarna.seOfficeInsights.sefrisktarbetsliv.se och Iotonsite.se.

Evensifys medlemmar

deltar kostnadsfritt i Evensifys evenemang runt om i landet,

får tillgång till webbseminarier från Evensifys tidigare & kommande evenemang,

ett kontaktnät där man kan lyfta och diskutera aktuella frågor samt

Om medlemskap hos Evensify

Vid ansökan anger ni hur många medlemsplatser ni önskar er. Dessa platser knyts därefter till personer inom er organisation. Medlemskapet kan inte återbetalas eller överlåtas till andra personer. Medlemskapet gäller innevarande månad samt 12 månader framåt. Medlemskapet debiteras vid ett tillfälle i förskott för hela perioden och kostar  14.990 kr exkl. moms. Medlemskapet förlängs automatiskt såvida den inte sägs upp som senast 30 dagar innan medlemskapet löper ut.

Är ni 5 personer eller fler inom en organisation som önskar bli medlemmar kan ni välja att bli guldmedlemmar. Guldmedlemskapet innebär att platserna inte längre är bundna till specifika personer inom organisationen och ni kan fritt välja vilka medarbetare ni skickar till alla Evensifys evenemang runt om i landet.

Kontakta oss för att bli medlem!

Våra medlemmar (ett urval)